fbpx
010 – 55 00 100

Branscher

Låt oss hjälpa dig innan olyckan är framme. Oavsett bransch och arbetsplats vill vi att ni ska känna er trygga, både när ni är på plats och när ni lämnar. Läs mer om våra säkerhetslösningar, larm och erfarenheter för just det ni behöver.

Byggarbetsplatser

Säkerhetslösningar för att skydda verktyg och material under arbete.

Fastighet

Komplett skydd för era företagslokaler så att alla känner sig trygga.

Industri

Larm, övervakning och passage för industri och verkstad.

Vård & omsorg

Säkerhetssystem för alla vårdinstanser, säkerhet för personal och patienter. 

Lantbruk

Skydda lantbruk, stall, maskiner och håll koll på stora ytor med gårdslarm.

Lager & logistik

Se till att ha det bästa skyddet för era lagerlokaler.

Padelhall

Unika säkerhetslösningar med larm och övervakning för padelanläggningar.

Certifikat

Det finns många aktörer på marknaden idag som kan leverera säkerhetsprodukter. Allt från avancerade system till enklare produkter. Denna djungel av produkter kan kännas svår att förstå var man ska börja men det finns enkla sätt att säkerställa att man får en bra och kvalitativ leverans av produkten, systemet eller tjänsten. Inom säkerhet finns det regelverk och normer framtagna av Stöldskyddsföreningen för att garantera att både produkter och installatör är godkända och håller en hög och framförallt säkerställd standard. Genom att handla av en certifierad installatör säkerställer du att installationen blir ordentligt och korrekt utförd med rätt material.

Vi är bland annat godkänd anläggarfirma i Larmklass 2, har kollektivavtal och är medlemmar i Säkerhetsbranschen. Vi har därtill flera certifierade ingenjörer inom olika kompetensområden.

 

SBSC

Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm.

SBSC

Certifierad anläggar-
firma inbrottslarm.

SBSC

Certifierad
behörig ingenjör CCTV.

SBSC

Certifierad
anläggarfirma kamerbevakningssystem.

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen. 

Säkerhetsbranschen

Vi är medlemmar i Säkerhetsbranschen.