fbpx
010 – 55 00 100

Våra tjänster

Det är först när skadan redan har skett och datorn är borta, som man inser hur mycket tid och pengar man kunnat spara med ett bra säkerhetssystem. Irritationen över skadegörelsen blir stor när olyckan varit framme. Och inte minst kan kostnaderna dra iväg. Även om inte allt handlar om pengar så kan vissa saker och inventarier vara helt oersättliga.

Låt oss hjälpa dig innan olyckan är framme.

Certifikat

Det finns många aktörer på marknaden idag som kan leverera säkerhetsprodukter. Allt från avancerade system till enklare produkter. Denna djungel av produkter kan kännas svår att förstå var man ska börja men det finns enkla sätt att säkerställa att man får en bra och kvalitativ leverans av produkten, systemet eller tjänsten. Inom säkerhet finns det regelverk och normer framtagna av Stöldskyddsföreningen för att garantera att både produkter och installatör är godkända och håller en hög och framförallt säkerställd standard. Genom att handla av en certifierad installatör säkerställer du att installationen blir ordentligt och korrekt utförd med rätt material.

Vi är bland annat godkänd anläggarfirma i Larmklass 2, har kollektivavtal och är medlemmar i Säkerhetsbranschen. Vi har därtill flera certifierade ingenjörer inom olika kompetensområden.

 

SBSC

Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm.

SBSC

Certifierad anläggar-
firma inbrottslarm.

SBSC

Certifierad
behörig ingenjör CCTV.

SBSC

Certifierad
anläggarfirma kamerbevakningssystem.

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen. 

Säkerhetsbranschen

Vi är medlemmar i Säkerhetsbranschen.