fbpx

Våra tjänster

Det är först när skadan redan har skett och datorn är borta, som man inser hur mycket tid och pengar man kunnat spara med ett bra säkerhetssystem. Irritationen över skadegörelsen blir stor när olyckan varit framme. Och inte minst kan kostnaderna dra iväg. Även om inte allt handlar om pengar så kan vissa saker och inventarier vara helt oersättliga.

Låt oss hjälpa dig innan olyckan är framme.

 

Våra tjänster

Det är först när skadan redan har skett och datorn är borta, som man inser hur mycket tid och pengar man kunnat spara med ett bra säkerhetssystem. Irritationen över skadegörelsen blir stor när olyckan varit framme. Och inte minst kan kostnaderna dra iväg. Även om inte allt handlar om pengar så kan vissa saker och inventarier vara helt oersättliga.

Låt oss hjälpa dig innan olyckan är framme.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av olika typer av larmgivare detekterar olagligt inträde i en fastighet eller lokal.

Ett inbrottslarmssystem ska vara dimensionerat och anpassat utifrån kundens behov, vilket innebär att valet av detektorer och lösningar är en mycket viktig del. Systemets storlek anpassas till vilken larmklass du önskar ha. Larmklassen avgör hur larmet byggs, då en skalskyddsanläggning är mer omfattande än exempelvis en försåtsanläggning. 

Vi är en godkänd aktör inom både larmklass 1 och 2 är gärna behjälpliga i dessa frågor.

Mer om inbrottslarm

Till ett inbrottslarm kopplas olika detektorer. Det vanligaste är rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer och magnetkontakter. Men det finns en uppsjö av olika typer av detektorer med varierande kvalitet.

Vi installerar godkända produkter för att få bästa möjliga funktion. Dagens teknik kan sammankoppla flera inbrottslarmscentraler till ett enda stort säkerhetssystem. Man kan även integrera brandlarm, kameraövervakning, passersystem etcetera.

Professionell Säkerhet är ett självständigt säkerhetsföretag vilket innebär att vi kan koppla upp systemet mot valfri larmförmedlingscentral, helt enligt dina önskemål eller krav.

Vi ger gärna en rekommendation på lämplig larmförmedlingscentral då vi har kunskap om vilket väktarbolag som är starkt i just ditt område. För att inbrottslarmet skall godkännas av försäkringsbolagen krävs det ett serviceavtal som du kan teckna med oss.

Vi har serviceavtal som anpassas till dina behov och vi kan även ta hand om äldre säkerhetssystem och se till att de håller sig ajour.

SSF 1014 Anläggarfirma Inbrottslarm

SSF 1016 Behörig ingenjör

Robert Stråhle

Robert Stråhle

Kvalitetschef

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av olika typer av larmgivare detekterar olagligt inträde i en fastighet eller lokal.

Ett inbrottslarmssystem ska vara dimensionerat och anpassat utifrån kundens behov, vilket innebär att valet av detektorer och lösningar är en mycket viktig del. Systemets storlek anpassas till vilken larmklass du önskar ha. Larmklassen avgör hur larmet byggs, då en skalskyddsanläggning är mer omfattande än exempelvis en försåtsanläggning. 

Vi är en godkänd aktör inom både larmklass 1 och 2 är gärna behjälpliga i dessa frågor.

Mer om inbrottslarm

Till ett inbrottslarm kopplas olika detektorer. Det vanligaste är rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer och magnetkontakter. Men det finns en uppsjö av olika typer av detektorer med varierande kvalitet.

Vi installerar godkända produkter för att få bästa möjliga funktion. Dagens teknik kan sammankoppla flera inbrottslarmscentraler till ett enda stort säkerhetssystem. Man kan även integrera brandlarm, kameraövervakning, passersystem etcetera.

Professionell Säkerhet är ett självständigt säkerhetsföretag vilket innebär att vi kan koppla upp systemet mot valfri larmförmedlingscentral, helt enligt dina önskemål eller krav.

Vi ger gärna en rekommendation på lämplig larmförmedlingscentral då vi har kunskap om vilket väktarbolag som är starkt i just ditt område. För att inbrottslarmet skall godkännas av försäkringsbolagen krävs det ett serviceavtal som du kan teckna med oss.

Vi har serviceavtal som anpassas till dina behov och vi kan även ta hand om äldre säkerhetssystem och se till att de håller sig ajour.

SSF 1014 Anläggarfirma Inbrottslarm

SSF 1016 Behörig ingenjör

Robert Stråhle

Robert Stråhle

Kvalitetschef

Larmklasser

Alla anläggningar delas in i 4 kategorier utifrån säkerhetssnivå. Dessa nivåer är regelverk från SBSC. Dessa nivåer är även de riktlinjer som ofta åberopas i upphandlingar eller av försäkringsbolag.

Klass 1 = försåtsanläggning.

Klass 2 = skalskyddsanläggning med försåt.

Klass 3 = skalskydd och försåt i samtliga utrymmen utom fönsterlösa utrymmen mindre än 4 kvm och toaletter.

Klass 4 är lika som Klass 3 men inga undantag. Det ställs också krav på installatören, materialet och utförandet.

Vi kan stå till hjälp med projektering och diskussioner med både försäkringsbolag och upphandlande enheter som önskar stöd i dessa frågor.

Larmcentral och Väktare

En larmcentral är en uppkopplingscentral där handläggare sitter i beredskap för att ta emot olika typer av larm för att sedan koppla dessa till en direkt aktion. Med uppkoppling mot larmcentral minskar du risken för inbrott eller skadegörelse, vilket skapar en ökad trygghet. Skulle du ändå få oönskad påhälsning utför larmcentralen de åtgärdsinstruktioner som du önskar, vilket vanligtvis innebär att en väktare är snabbt är på plats för att vidta nödvändiga åtgärder.

Vi hjälper er att koppla upp mot rätt larmcentral och rätt bevakningsföretag utifrån era förutsättningar.

Larmlagen

Viktiga punkter urtagna från larmlagen.

Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att göra vad som skäligen kan krävas av honom eller henne för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för Polismyndigheten. Larminnehavaren ska särskilt ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs och se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet. Lag (2014:587).

Obefogade larm

8 § Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får Polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.

Larmklasser

Alla anläggningar delas in i 4 kategorier utifrån säkerhetssnivå. Dessa nivåer är regelverk från SBSC. Dessa nivåer är även de riktlinjer som ofta åberopas i upphandlingar eller av försäkringsbolag.

Klass 1 = försåtsanläggning.

Klass 2 = skalskyddsanläggning med försåt.

Klass 3 = skalskydd och försåt i samtliga utrymmen utom fönsterlösa utrymmen mindre än 4 kvm och toaletter.

Klass 4 är lika som Klass 3 men inga undantag. Det ställs också krav på installatören, materialet och utförandet.

Vi kan stå till hjälp med projektering och diskussioner med både försäkringsbolag och upphandlande enheter som önskar stöd i dessa frågor.

Larmcentral och Väktare

En larmcentral är en uppkopplingscentral där handläggare sitter i beredskap för att ta emot olika typer av larm för att sedan koppla dessa till en direkt aktion. Med uppkoppling mot larmcentral minskar du risken för inbrott eller skadegörelse, vilket skapar en ökad trygghet. Skulle du ändå få oönskad påhälsning utför larmcentralen de åtgärdsinstruktioner som du önskar, vilket vanligtvis innebär att en väktare är snabbt är på plats för att vidta nödvändiga åtgärder.

Vi hjälper er att koppla upp mot rätt larmcentral och rätt bevakningsföretag utifrån era förutsättningar.

Larmlagen

Viktiga punkter urtagna från larmlagen.

Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att göra vad som skäligen kan krävas av honom eller henne för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för Polismyndigheten. Larminnehavaren ska särskilt ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs och se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet. Lag (2014:587).

Obefogade larm

8 § Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får Polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett övervakningssystem som med hjälp av kameror kontrollerar och registrerar personer eller rörelser, i eller runt ett objekt. Utvecklingen för kameraövervakning har gått fram i snabb takt. Med den digitala teknikens hjälp kan vi idag leverera kompletta HD-system som är helt behovsanpassade. Såväl för enklare kameraövervakning som för mer avancerade bildströmmar med videoanalys.

Vi har följt marknadens utveckling i många år och kan idag leverera nya system och hantera äldre system.

Läs gärna mer om de olika kameratyperna samt analysmjukavaror.

SSF 1062 Behörig ingenjör CCTV

Mats Jönsson

Linus Klevenborn

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett övervakningssystem som med hjälp av kameror kontrollerar och registrerar personer eller rörelser, i eller runt ett objekt. Utvecklingen för kameraövervakning har gått fram i snabb takt. Med den digitala teknikens hjälp kan vi idag leverera kompletta HD-system som är helt behovsanpassade. Såväl för enklare kameraövervakning som för mer avancerade bildströmmar med videoanalys.

Vi har följt marknadens utveckling i många år och kan idag leverera nya system och hantera äldre system.

Läs gärna mer om de olika kameratyperna samt analysmjukavaror.

SSF 1062 Behörig ingenjör CCTV

Mats Jönsson

Linus Klevenborn

Kameratjänster

Kameralösningar idag är under ständig förändring/förbättring och tack vare den digitaliserade tekniken öppnas nya användningsområden som tidigare inte varit möjliga. Vi på Professionell säkerhet jobbar alltid med kundens behov som utgångspunkt och utifrån detta skräddarsyr vi kameralösningarna för att passa er verksamhet.

Några exempel på användningsområden för kameralösningar idag är:

 

 • Avancerad videoanalys för områdesskydd.
 • Nya larmcentraltjänster för trygg övervakning.
 • Integration mot andra system, kassasystem, larm- och passersystem för enklare handhavande.
 • Videoanalys för flödesanalys, objektsräkning, personalplanering.
Analysmjukvara

Tänk om du kunde förhindra brott istället för att bara spela in händelsen! Hur hanterar vi problematiken med det mänskliga uppmärksamhetsspannet?

Med hjälp av avancerad videoanalys använder vi kunskap om rörelsemönstret kring objektet för att klassificera rätt och definiera vad vi önskar få larm på. Detta minskar risken att missa viktiga händelser och på så sätt skapar vi en bättre miljö. Vi på Professionell Säkerhet jobbar idag med olika typer av avancerad videoanalys för att skapa kundanpassade lösningar.

Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda:

 • Heat-map (se rörelsemönster inom en specifik yta).
 • Intrång av olika slag av person eller fordon.
 • Fel väg ( när någon/något rör sig i fel riktning).
 • Ansiktsdetektering.
 • Registrering av nummerskyltar – LPR.
 • Rök & brand detektering via kamera.
Tillstånd

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

Kontakta Professionell Säkerhet för att få mer information om hur vi kan hjälpa Er med Kamerabevakning,

Kameratjänster

Kameralösningar idag är under ständig förändring/förbättring och tack vare den digitaliserade tekniken öppnas nya användningsområden som tidigare inte varit möjliga. Vi på Professionell säkerhet jobbar alltid med kundens behov som utgångspunkt och utifrån detta skräddarsyr vi kameralösningarna för att passa er verksamhet.

Några exempel på användningsområden för kameralösningar idag är:

 

 • Avancerad videoanalys för områdesskydd.
 • Nya larmcentraltjänster för trygg övervakning.
 • Integration mot andra system, kassasystem, larm- och passersystem för enklare handhavande.
 • Videoanalys för flödesanalys, objektsräkning, personalplanering.
Analysmjukvara

Tänk om du kunde förhindra brott istället för att bara spela in händelsen! Hur hanterar vi problematiken med det mänskliga uppmärksamhetsspannet?

Med hjälp av avancerad videoanalys använder vi kunskap om rörelsemönstret kring objektet för att klassificera rätt och definiera vad vi önskar få larm på. Detta minskar risken att missa viktiga händelser och på så sätt skapar vi en bättre miljö. Vi på Professionell Säkerhet jobbar idag med olika typer av avancerad videoanalys för att skapa kundanpassade lösningar.

Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda:

 • Heat-map (se rörelsemönster inom en specifik yta).
 • Intrång av olika slag av person eller fordon.
 • Fel väg ( när någon/något rör sig i fel riktning).
 • Ansiktsdetektering.
 • Registrering av nummerskyltar – LPR.
 • Rök & brand detektering via kamera.
Tillstånd

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

Kontakta Professionell Säkerhet för att få mer information om hur vi kan hjälpa Er med Kamerabevakning,

Lås & passagesystem

Alla fastigheter, lokaler eller generella utrymmen har idag allt som oftast lås eller någon form utav passersystem. Oavsett om man önskar öppna med nyckel, tagg eller någon annan typ av teknik är funktionen den samma – det ska vara låst och rätt person skall ha behörighet/möjlighet att öppna. Oavsett om det önskas traditionell nyckel, kod eller någon form av tagg så kan vi hjälpa er – läs gärna mer eller kontakta oss för att få rådgivning.

Leif Magnusson

Stig Lundqvist

Lås & passagesystem

Alla fastigheter, lokaler eller generella utrymmen har idag allt som oftast lås eller någon form utav passersystem. Oavsett om man önskar öppna med nyckel, tagg eller någon annan typ av teknik är funktionen den samma – det ska vara låst och rätt person skall ha behörighet/möjlighet att öppna. Oavsett om det önskas traditionell nyckel, kod eller någon form av tagg så kan vi hjälpa er – läs gärna mer eller kontakta oss för att få rådgivning.

Leif Magnusson

Stig Lundqvist

Lås

Det enklaste och säkraste sättet att skydda din egendom är att skaffa lås. Oavsett om du behöver ett mekaniskt lås med nyckel eller om du önskar ett motorlås för att automatisera öppningen. Alla dörrmiljöer ställer olika krav på hur sofistikerat ett lås behöver vara. Vi hjälper er i processen att välja ut lås som passar er verksamhet och ert behov. Allt från ett enkelt hänglås till avancerade motorlås eller de mekaniska låsen där du öppnar med nyckel. För att säkra upp ytterligare en nivå föreslår vi alltid att man kopplar sina dörrmiljöer mot ett passersystem och sedermera även till inbrottslarmet.

Passagesystem

Alla fastigheter, lokaler eller generella utrymmen har idag allt som oftast lås eller någon form utav passersystem. Oavsett om man önskar öppna med nyckel, tagg eller någon annan typ av teknik är funktionen den samma – det ska vara låst och rätt person skall ha behörighet/möjlighet att öppna. Oavsett om det önskas traditionell nyckel, kod eller någon form av tagg så kan vi hjälpa er – läs gärna mer eller kontakta oss för att få rådgivning.

Lås

Det enklaste och säkraste sättet att skydda din egendom är att skaffa lås. Oavsett om du behöver ett mekaniskt lås med nyckel eller om du önskar ett motorlås för att automatisera öppningen. Alla dörrmiljöer ställer olika krav på hur sofistikerat ett lås behöver vara. Vi hjälper er i processen att välja ut lås som passar er verksamhet och ert behov. Allt från ett enkelt hänglås till avancerade motorlås eller de mekaniska låsen där du öppnar med nyckel. För att säkra upp ytterligare en nivå föreslår vi alltid att man kopplar sina dörrmiljöer mot ett passersystem och sedermera även till inbrottslarmet.

Passagesystem

Alla fastigheter, lokaler eller generella utrymmen har idag allt som oftast lås eller någon form utav passersystem. Oavsett om man önskar öppna med nyckel, tagg eller någon annan typ av teknik är funktionen den samma – det ska vara låst och rätt person skall ha behörighet/möjlighet att öppna. Oavsett om det önskas traditionell nyckel, kod eller någon form av tagg så kan vi hjälpa er – läs gärna mer eller kontakta oss för att få rådgivning.

Byggsäkerhet

Idag är byggarbetsplatser en väldigt utsatt plats för inbrott och stölder. Dessa platser har ofta väldigt höga värden i allt från byggmaterial till dyra maskiner. Tillsammans med flera aktörer inom byggbranschen har vi arbetat fram bra och effektiva lösningar för att förminska riskerna av ett stort inbrott. Tillsammans med väktare, tekniska system och gedigen erfarenhet så hjälper vi er att projektera säkerheten kring bygget och genom hela alla förändringar under tidsperioden bygget pågår. Vi skapar relevanta rutiner tillsammans med väktare och bygger upp en teknisk säkerhet med larm och kameror för att minimera möjligheterna för eventuella tjuvar.

Emil Wärn

Christer Andersson

Byggsäkerhet

Idag är byggarbetsplatser en väldigt utsatt plats för inbrott och stölder. Dessa platser har ofta väldigt höga värden i allt från byggmaterial till dyra maskiner. Tillsammans med flera aktörer inom byggbranschen har vi arbetat fram bra och effektiva lösningar för att förminska riskerna av ett stort inbrott. Tillsammans med väktare, tekniska system och gedigen erfarenhet så hjälper vi er att projektera säkerheten kring bygget och genom hela alla förändringar under tidsperioden bygget pågår. Vi skapar relevanta rutiner tillsammans med väktare och bygger upp en teknisk säkerhet med larm och kameror för att minimera möjligheterna för eventuella tjuvar.

Emil Wärn

Christer Andersson

Larmväskor
En larmväska är ett portabelt larmsystem som är anpassat för att kunna flyttas runt under byggnadstiden för att hela tiden säkerställa maximalt skydd.
Vanligtvis består en larmväska av en central och ett antal rörelsedetektorer men det går även att anpassa med andra produkter för att skapa ett så bra och heltäckande skydd som möjligt.
Kameraväskor
Med en kameraväska får du ett komplett kameraövervakningssystem som kan övervaka och larma öppna ytor på bygget. Kamerasystemet kan täcka stora ytor och innebär att man kan avsätta olika larmzoner som kan utlösa larm redan innan potentiella tjuvar innan de har hunnit göra för mycket skada och stölder.
Projektering säkerhet
Det viktigaste genom ett byggprojekt är att kontinuerligt arbeta med sin förebyggande säkerhet. Viktiga frågor från hur man placerar verktyg, maskiner – till vilka typer av larm behövs under vilka tidsperioder. Hur ska väktarna agera och vilken typ av fysisk säkerhet är att rekommendera.

Vi hjälper er genom hela byggnadsprojektet och tillsammans skapar vi en bra plan för att bygget ska kunna fortlöpa utan större avbrott.

Larmväskor

En larmväska är ett portabelt larmsystem som är anpassat för att kunna flyttas runt under byggnadstiden för att hela tiden säkerställa maximalt skydd.
Vanligtvis består en larmväska av en central och ett antal rörelsedetektorer men det går även att anpassa med andra produkter för att skapa ett så bra och heltäckande skydd som möjligt.

Kameraväskor
Med en kameraväska får du ett komplett kameraövervakningssystem som kan övervaka och larma öppna ytor på bygget. Kamerasystemet kan täcka stora ytor och innebär att man kan avsätta olika larmzoner som kan utlösa larm redan innan potentiella tjuvar innan de har hunnit göra för mycket skada och stölder.
Projektering säkerhet

Det viktigaste genom ett byggprojekt är att kontinuerligt arbeta med sin förebyggande säkerhet. Viktiga frågor från hur man placerar verktyg, maskiner – till vilka typer av larm behövs under vilka tidsperioder. Hur ska väktarna agera och vilken typ av fysisk säkerhet är att rekommendera.

Vi hjälper er genom hela byggnadsprojektet och tillsammans skapar vi en bra plan för att bygget ska kunna fortlöpa utan större avbrott.

Utrymning-/ brandlarm

Utrymningslarmsystem är ett övervakningssystem som med hjälp av rök och värmedetektorer detekterar brand. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller helt fristående. Systemet ska vara byggt för att skydda egendom men också personer i händelse av brand.

Ett utrymningslarm är ett mer kostnadseffektivt alternativ än ett godkänt brandlarm. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få en bra funktion. Vi har stor erfarenhet av att bygga utrymningslarmsystem men vi installerar även godkända brandlarm och använder då en underentreprenör som driftsätter och servar.

Tariq zakarneh

Simon Olofsson

Utrymning-/ brandlarm

Utrymningslarmsystem är ett övervakningssystem som med hjälp av rök och värmedetektorer detekterar brand. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller helt fristående. Systemet ska vara byggt för att skydda egendom men också personer i händelse av brand.

Ett utrymningslarm är ett mer kostnadseffektivt alternativ än ett godkänt brandlarm. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få en bra funktion. Vi har stor erfarenhet av att bygga utrymningslarmsystem men vi installerar även godkända brandlarm och använder då en underentreprenör som driftsätter och servar.

Tariq zakarneh

Simon Olofsson

När du vill slippa oroa dig.

När du vill slippa oroa dig.

Kallelse- och överfallslarm

Överfallslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av överfallslarm-knappar detekterar och dirigerar hjälp till den nödställde. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller ett helt fristående. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få systemet godkänt.

Överfallslarm kan även nyttjas som kallelsesystem men då är syftet att tillkalla snabb hjälp. Tex. vid olika vårdinrättningar där en patient behöver hjälp på en handikapptoalett. Oavsett ändamål så kan vi hjälpa er att anpassa en lösning som uppfyller de regelverk och funktioner som er verksamhet kräver.

stefan herszmann

Christer Andersson

Kallelse- och överfallslarm

Överfallslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av överfallslarm-knappar detekterar och dirigerar hjälp till den nödställde. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller ett helt fristående. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få systemet godkänt.

Överfallslarm kan även nyttjas som kallelsesystem men då är syftet att tillkalla snabb hjälp. Tex. vid olika vårdinrättningar där en patient behöver hjälp på en handikapptoalett. Oavsett ändamål så kan vi hjälpa er att anpassa en lösning som uppfyller de regelverk och funktioner som er verksamhet kräver.

stefan herszmann

Christer Andersson

Fasta installationer

Om arbetet utförs i en hotfull eller tuff arbetsmiljö, eller om man är i behov av att tillkalla hjälp av sina kollegor, är det lämpligt med en fast installation av överfallslarm. Detta skapar en tryggare arbetsplats för dem som jobbar. Kallelse-/överfallslarmet informerar både närliggande rum och kollegorna i närheten att något är fel. Det går även att koppla larmet vidare till en larmcentral med utryckningsmöjligheter.

Portabla installationer

I de fall en person är utsatt för hot eller har en hotfull arbetsplats är det lämpligt med ett portabelt överfallslarm. Det är en knapp som enbart personen i fråga har tillgång till och kan använda, när hjälp behövs. Portabla överfallslarm finns i många olika utföranden. Allt från telefoner, till knappar och appar i telefonen.

Fasta installationer

Om arbetet utförs i en hotfull eller tuff arbetsmiljö, eller om man är i behov av att tillkalla hjälp av sina kollegor, är det lämpligt med en fast installation av överfallslarm. Detta skapar en tryggare arbetsplats för dem som jobbar. Kallelse-/överfallslarmet informerar både närliggande rum och kollegorna i närheten att något är fel. Det går även att koppla larmet vidare till en larmcentral med utryckningsmöjligheter.

Portabla installationer

I de fall en person är utsatt för hot eller har en hotfull arbetsplats är det lämpligt med ett portabelt överfallslarm. Det är en knapp som enbart personen i fråga har tillgång till och kan använda, när hjälp behövs. Portabla överfallslarm finns i många olika utföranden. Allt från telefoner, till knappar och appar i telefonen.

Hur ska jag tänka?

Har jag krav från mitt försäkringsbolag, eller vill jag bara garantera en bra funktion på mitt säkerhetssystem?

Det finns olika säkerhetslösningar på marknaden idag och alla ställer de krav på er som anläggningsinnehavare, men också på oss som installatörer. Många av systemen kräver inget avtal, men vi rekommenderar att ni ser över behovet av ett avtal för att säkerställa funktion och lång livslängd på systemet.

Inbrottslarmsystem är lite speciella jämfört med övriga säkerhetssystem. För att ett inbrottslarm ska vara godkänt så måste det installeras av en certifierad installatör, men som anläggningsinnehavare har man också vissa skyldigheter gentemot samhället, polismyndigheten och larmförmedlingscentralen.

Därav är det av största vikt att rådgöra med certifierade och godkända installatörer för att inte missa något kring regelverk eller rena behov.

Certifikat

Det finns många aktörer på marknaden idag som kan leverera säkerhetsprodukter. Allt från avancerade system till enklare produkter. Denna djungel av produkter kan kännas svår att förstå var man ska börja men det finns enkla sätt att säkerställa att man får en bra och kvalitativ leverans av produkten, systemet eller tjänsten. Inom säkerhet finns det regelverk och normer framtagna av Stöldskyddsföreningen för att garantera att både produkter och installatör är godkända och håller en hög och framförallt säkerställd standard. Genom att handla av en certifierad installatör säkerställer du att installationen blir ordentligt och korrekt utförd med rätt material.

Vi är bland annat godkänd anläggarfirma i Larmklass 2, har kollektivavtal och är medlemmar i Säkerhetsbranschen. Vi har därtill flera certifierade ingenjörer inom olika kompetensområden.

 

SBSC

Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm.

SBSC

Certifierad anläggar-
firma inbrottslarm.

SBSC

Certifierad
behörig ingenjör CCTV.

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen. 

Säkerhetsbranschen

Vi är medlemmar i Säkerhetsbranschen.

Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Jag är intresserad av följande

Offertförfrågan

Det här låter intressant! Skicka gärna ett offertförslag utifrån ifylld information nedan.

Jag är intresserad av följande

Helsingborg

Mangårdsgatan 65D
256 67 Helsingborg

Malmö

Derbyvägen 4
212 35 Malmö