fbpx
010 – 55 00 100

Utrymning-/ brandlarm

Utrymningslarmsystem är ett övervakningssystem som med hjälp av rök och värmedetektorer detekterar brand. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller helt fristående. Systemet ska vara byggt för att skydda egendom men också personer i händelse av brand.

Ett utrymningslarm är ett mer kostnadseffektivt alternativ än ett godkänt brandlarm. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få en bra funktion. Vi har stor erfarenhet av att bygga utrymningslarmsystem men vi installerar även godkända brandlarm och använder då en underentreprenör som driftsätter och servar.