fbpx
010 – 55 00 100

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett övervakningssystem som med hjälp av kameror kontrollerar och registrerar personer eller rörelser, i eller runt ett objekt. Utvecklingen för kameraövervakning har gått fram i snabb takt. Med den digitala teknikens hjälp kan vi idag leverera kompletta HD-system som är helt behovsanpassade. Såväl för enklare kameraövervakning som för mer avancerade bildströmmar med videoanalys.

Vi har följt marknadens utveckling i många år och kan idag leverera nya system och hantera äldre system.

Läs gärna mer om de olika kameratyperna samt analysmjukavaror.

Kameratjänster

Kameralösningar idag är under ständig förändring/förbättring och tack vare den digitaliserade tekniken öppnas nya användningsområden som tidigare inte varit möjliga. Vi på Professionell säkerhet jobbar alltid med kundens behov som utgångspunkt och utifrån detta skräddarsyr vi kameralösningarna för att passa er verksamhet.

Några exempel på användningsområden för kameralösningar idag är:

  • Avancerad videoanalys för områdesskydd.
  • Nya larmcentraltjänster för trygg övervakning.
  • Integration mot andra system, kassasystem, larm- och passersystem för enklare handhavande.
  • Videoanalys för flödesanalys, objektsräkning, personalplanering.

Analysmjukvara

Tänk om du kunde förhindra brott istället för att bara spela in händelsen! Hur hanterar vi problematiken med det mänskliga uppmärksamhetsspannet?

Med hjälp av avancerad videoanalys använder vi kunskap om rörelsemönstret kring objektet för att klassificera rätt och definiera vad vi önskar få larm på. Detta minskar risken att missa viktiga händelser och på så sätt skapar vi en bättre miljö. Vi på Professionell Säkerhet jobbar idag med olika typer av avancerad videoanalys för att skapa kundanpassade lösningar.

Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Heat-map (se rörelsemönster inom en specifik yta).
  • Intrång av olika slag av person eller fordon.
  • Fel väg ( när någon/något rör sig i fel riktning).
  • Ansiktsdetektering.
  • Registrering av nummerskyltar – LPR.
  • Rök & brand detektering via kamera.
Tillstånd

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

Kontakta Professionell Säkerhet för att få mer information om hur vi kan hjälpa Er med Kamerabevakning,