fbpx
010 – 55 00 100

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av olika typer av larmgivare detekterar olagligt inträde i en fastighet eller lokal.

Ett inbrottslarmssystem ska vara dimensionerat och anpassat utifrån kundens behov, vilket innebär att valet av detektorer och lösningar är en mycket viktig del. Systemets storlek anpassas till vilken larmklass du önskar ha. Larmklassen avgör hur larmet byggs, då en skalskyddsanläggning är mer omfattande än exempelvis en försåtsanläggning.

Vi är en godkänd aktör inom både larmklass 1 och 2 är gärna behjälpliga i dessa frågor.

Till ett inbrottslarm kopplas olika detektorer. Det vanligaste är rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer och magnetkontakter. Men det finns en uppsjö av olika typer av detektorer med varierande kvalitet.

Vi installerar godkända produkter för att få bästa möjliga funktion. Dagens teknik kan sammankoppla flera inbrottslarmscentraler till ett enda stort säkerhetssystem. Man kan även integrera brandlarm, kameraövervakning, passersystem etcetera.

Professionell Säkerhet är ett självständigt säkerhetsföretag vilket innebär att vi kan koppla upp systemet mot valfri larmförmedlingscentral, helt enligt dina önskemål eller krav.

Vi ger gärna en rekommendation på lämplig larmförmedlingscentral då vi har kunskap om vilket väktarbolag som är starkt i just ditt område. För att inbrottslarmet skall godkännas av försäkringsbolagen krävs det ett serviceavtal som du kan teckna med oss.

Vi har serviceavtal som anpassas till dina behov och vi kan även ta hand om äldre säkerhetssystem och se till att de håller sig ajour.

Larmklasser

Alla anläggningar delas in i 4 kategorier utifrån säkerhetssnivå. Dessa nivåer är regelverk från SBSC. Dessa nivåer är även de riktlinjer som ofta åberopas i upphandlingar eller av försäkringsbolag.

Klass 1 = försåtsanläggning.

Klass 2 = skalskyddsanläggning med försåt.

Klass 3 = skalskydd och försåt i samtliga utrymmen utom fönsterlösa utrymmen mindre än 4 kvm och toaletter.

Klass 4 är lika som Klass 3 men inga undantag. Det ställs också krav på installatören, materialet och utförandet.

Vi kan stå till hjälp med projektering och diskussioner med både försäkringsbolag och upphandlande enheter som önskar stöd i dessa frågor.

Larmcentral och väktare

En larmcentral är en uppkopplingscentral där handläggare sitter i beredskap för att ta emot olika typer av larm för att sedan koppla dessa till en direkt aktion. Med uppkoppling mot larmcentral minskar du risken för inbrott eller skadegörelse, vilket skapar en ökad trygghet. Skulle du ändå få oönskad påhälsning utför larmcentralen de åtgärdsinstruktioner som du önskar, vilket vanligtvis innebär att en väktare är snabbt är på plats för att vidta nödvändiga åtgärder.

Vi hjälper er att koppla upp mot rätt larmcentral och rätt bevakningsföretag utifrån era förutsättningar.

Larmlagen

Viktiga punkter urtagna från larmlagen.

Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att göra vad som skäligen kan krävas av honom eller henne för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för Polismyndigheten. Larminnehavaren ska särskilt ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs och se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet. Lag (2014:587).

Obefogade larm

8 § Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får Polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.

Hur ska jag tänka?

Har jag krav från mitt försäkringsbolag, eller vill jag bara garantera en bra funktion på mitt säkerhetssystem?

Det finns olika säkerhetslösningar på marknaden idag och alla ställer de krav på er som anläggningsinnehavare, men också på oss som installatörer. Många av systemen kräver inget avtal, men vi rekommenderar att ni ser över behovet av ett avtal för att säkerställa funktion och lång livslängd på systemet.

Inbrottslarmsystem är lite speciella jämfört med övriga säkerhetssystem. För att ett inbrottslarm ska vara godkänt så måste det installeras av en certifierad installatör, men som anläggningsinnehavare har man också vissa skyldigheter gentemot samhället, polismyndigheten och larmförmedlingscentralen.

Därav är det av största vikt att rådgöra med certifierade och godkända installatörer för att inte missa något kring regelverk eller rena behov.