fbpx
010 – 55 00 100

Kallelse- och överfallslarm

Överfallslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av överfallslarm-knappar detekterar och dirigerar hjälp till den nödställde. Systemet kan vara ett komplement i ett inbrottslarm eller ett helt fristående. Systemet behöver inte vara uppkopplat mot larmförmedlingscentral men det rekommenderas för att få systemet godkänt.

Överfallslarm kan även nyttjas som kallelsesystem men då är syftet att tillkalla snabb hjälp. Tex. vid olika vårdinrättningar där en patient behöver hjälp på en handikapptoalett. Oavsett ändamål så kan vi hjälpa er att anpassa en lösning som uppfyller de regelverk och funktioner som er verksamhet kräver.

Fasta installationer

Om arbetet utförs i en hotfull eller tuff arbetsmiljö, eller om man är i behov av att tillkalla hjälp av sina kollegor, är det lämpligt med en fast installation av överfallslarm. Detta skapar en tryggare arbetsplats för dem som jobbar. Kallelse-/överfallslarmet informerar både närliggande rum och kollegorna i närheten att något är fel. Det går även att koppla larmet vidare till en larmcentral med utryckningsmöjligheter.

Portabla installationer

I de fall en person är utsatt för hot eller har en hotfull arbetsplats är det lämpligt med ett portabelt överfallslarm. Det är en knapp som enbart personen i fråga har tillgång till och kan använda, när hjälp behövs. Portabla överfallslarm finns i många olika utföranden. Allt från telefoner, till knappar och appar i telefonen.