fbpx
010 – 55 00 100

Byggsäkerhet

Idag är byggarbetsplatser en väldigt utsatt plats för inbrott och stölder. Dessa platser har ofta väldigt höga värden i allt från byggmaterial till dyra maskiner. Tillsammans med flera aktörer inom byggbranschen har vi arbetat fram bra och effektiva lösningar för att förminska riskerna av ett stort inbrott. Tillsammans med väktare, tekniska system och gedigen erfarenhet så hjälper vi er att projektera säkerheten kring bygget och genom hela alla förändringar under tidsperioden bygget pågår. Vi skapar relevanta rutiner tillsammans med väktare och bygger upp en teknisk säkerhet med larm och kameror för att minimera möjligheterna för eventuella tjuvar.

Larmväskor

En larmväska är ett portabelt larmsystem som är anpassat för att kunna flyttas runt under byggnadstiden för att hela tiden säkerställa maximalt skydd.
Vanligtvis består en larmväska av en central och ett antal rörelsedetektorer men det går även att anpassa med andra produkter för att skapa ett så bra och heltäckande skydd som möjligt.

Kameraväskor

Med en kameraväska får du ett komplett kameraövervakningssystem som kan övervaka och larma öppna ytor på bygget. Kamerasystemet kan täcka stora ytor och innebär att man kan avsätta olika larmzoner som kan utlösa larm redan innan potentiella tjuvar innan de har hunnit göra för mycket skada och stölder.

Projektering säkerhet

Det viktigaste genom ett byggprojekt är att kontinuerligt arbeta med sin förebyggande säkerhet. Viktiga frågor från hur man placerar verktyg, maskiner – till vilka typer av larm behövs under vilka tidsperioder. Hur ska väktarna agera och vilken typ av fysisk säkerhet är att rekommendera.

Vi hjälper er genom hela byggnadsprojektet och tillsammans skapar vi en bra plan för att bygget ska kunna fortlöpa utan större avbrott.