fbpx

Larm & säkerhet för industri

Industrilokaler brukar innebära stora och luftiga ytor, med stor produktion och fokus på säkerhet. Flödet med material, anställda, besökare och chaufförer som passerar in och ut ur lokalen kan innebära risker. För att säkerställa att all produktion är säker, kan man vidta vissa åtgärder när det kommer till larm, kameraövervakning, passagesystem & brandlarm. Allt för att produktionen och industrin flyter på som den ska, och att samtliga som vistas inne i lokalerna ska känna sig säkra.

Passagesystem för industri

Med höga värden i maskinparker och all annan utrustning som finns i industrilokaler, utsätts dessa för högre risk om larm och passagesystem saknas. När det kommer till industrins administration så bör även denna vara skyddad, då viktiga handlingar, dokument, utrustning i form av datorer osv också skyddas. 

Med ett passagesystem kan riskerna minimeras oerhört mycket, då ni som industriföretag har full kontroll på vilka som vistas inne i lokalerna. 

Larm för verkstad 

Att ha ett fungerande och bra larm för verkstäder kan vara otroligt betydelsefullt. För att skydda maskinparken bör ett larm vara installerat, så att ni kan lämna lokalen när arbetspasset är avslutat. Skadegörelse och intrång i en verkstad kan innebära stora kostnader för företaget, inte bara när det kommer till ersättning för maskinerna, även förlorad produktionstid.

SSF 1014 Anläggarfirma Inbrottslarm

SSF 1016 Behörig ingenjör

Tariq Zakarneh

Mats Jönsson

Helsingborg

Mangårdsgatan 65D
256 67 Helsingborg

Malmö

Derbyvägen 4
212 35 Malmö